Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Dezbatere publică cu tema „Principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință”

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2017

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ZUM MEDIAȘ a organizat în data de 25.10.2017, în zona str. Tineretui și str. Ciocârliei, întrunirea publică cu tema ”Principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință”.

La acest eveniment au participat 59 reprezentanți ai comunității locale din care 24 femei, 20 tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani , 49 sunt de etnie rromă.

Comunitatea a aflat de principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor, și resurselor identificate în teritoriul SDL și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință-anchetă socială pe teren realizată (și la care aceștia au participat fie prin furnizarea răspunsurilor la chestionare aplicate, fie prin prezentarea problemelor/nevoilor cu care se confruntă în cadrul focus-grupurilor organizate) pentru identificarea principalelor probleme cu care se confruntă populația din zonă sub aspectul problemelor legate de infrastructură și locuire, educație și statutul ocupațional al adulților, veniturile și cheltuielile din gospodării, educația copiilor și accesul la servicii (publice, sociale, medicale și socio-medicale).

În cadrul discuțiilor s-au prezentat sintetic problemele/nevoile critice care au rezultat în urma analizei efectuate, respectiv:

  • ♦ Probleme specifice – condiții de locuire (locuințe insuficiente, supra aglomerate, improvizate și fără utilități)
  • ♦ Probleme specifice – capital uman (dificultăți în privința accesului și menținerii pe piața muncii)
  • ♦ Probleme specifice – infrastructură (necesitatea reabilitării infrastructurii de acces și modernizarea utilităților publice; lipsa locurilor de joacă pentru copii; necesitatea reabilitării/construirii de blocuri cu locuințe sociale