Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Dezbatere publică cu tema ”Delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul SDL și declararea ZUM din teritoriu, precum și elaborarea Studiului de referință”

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2017

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ZUM MEDIAȘ a organizat în data de 19.09.2017, în zona Luncii și în str. Pictor Th Amann (în zona blocurilor cu locuințe sociale), întrunirea publică cu tema ”Delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse in teritoriul SDL si declararea ZUM din teritoriu, precum si elaborarea Studiului de referință”

La acest eveniment au participat 56 reprezentanti ai comunității locale din care 36 femei (64%), 15 tineri până în 29 ani (26%), 45 reprezentanți ai populatiei rroma (80%).

Celor prezenți li s-a prezentat scopul GAL ZUM Mediaș, respectiv acela de a elabora o strategie pentru comunitatea locală în scopul obținerii unor fonduri pentru proiecte care să contribuie la îmbunatățirea condițiilor de locuire și a vieții comunității locale.

De asemenea, s-a explicat celor prezenți la dezbatere care sunt etapele și activitățile care se vor derula în comunitatea lor în perioada următoare, mecanismul DLRC, precum și rolul și importanta implicării cât mai active a comunității locale în identificarea nevoilor și soluțiilor care vor trebui întreprinse la nivel local pentru a putea îmbunătăți calitatea vieții pentru comunitățile din zonele urbane marginalizate vizate de acțiunea GAL ZUM Mediaș.

În cadrul discuțiilor s-au prezentat zonele urbane marginalizate vizate de intervenția DLRC, reprezentanții comunității locale susținând propunerea membrilor GAL cu privire la delimitarea teritoriului și zonele distincte incluse în teritoriul viitoarei Strategii de Dezvoltare Locală.