Descriere teritoriu

Teritoriul SDL delimitat în baza Studiului de Referință și Analizei diagnostic a teritoriului SDL, include cinci zone urbane marginalizate și o zonă funcțională care asigură coerența funcțională și teritorială a întregului spațiu

ZUM 1 Gura Câmpului

ZUM 2 Centrului

ZUM 3 Vitrometan

ZUM 4 Ciocârliei

ZUM 5 Ighiș

Zona Urbană Funcțională (ZF)

Planul cu delimitarea teritoriului vizat de SDL