Cursuri

În perioada 19 – 20 octombrie 2017 s-a desfășurat cursul cu tema ”Dezvoltare durabilă”.
Scopul sesiunii de instruire a fost de a contribui la:
• deprinderea de noi cunostințe care să ajute în activitatea curentă;
• îmbunățățirea calității serviciilor oferite către populație;
• creșterea capacității de a stimula devoltarea locală;
• implicarea comunității în dezvoltarea economico – socială locală;
• îmbunătățirea situației socio-economice a comunităților țintite

Vezi tot articolul…