Ghid POR

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ZUM MEDIAȘ LANSEAZĂ APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POR/GAL ZUM MEDIAȘ/2019/9/1/OS9.1

 

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL ZUM MEDIAȘ în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.

 

Prezentul apel este cu termen limită de depunere

Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte:         16 octombrie 2019, ora 16:00;

Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte:         29 noiembrie 2019, ora 16:00

Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul GAL ZUM Mediaș, din str. Nicolae Iorga nr 2, Municipiul Mediaș, jud Sibiu

Interval orar depunere fișe de proiecte: 09:00 – 13:00

 

Bugetul apelului

La nivel de fișă de proiect, valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30 000 euro.

La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte este de 4.500.000 euro, respectiv:

Tip investiție Alocare financiară maximă (euro)
investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/ reabilitare/ modernizare locuinţelor sociale 1.500.000
investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –  constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medico-socială 400.000
investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare/dotarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.) 600.000
investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate 2.000.000

 

Ce finanțează apelul:

 • investiţii în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
 • investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medico-socială;
 • investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare/dotarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
 • investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv:
  • construcția/reabilitarea/modernizarea dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
  • crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.)

 

Cine poate solicita finanțare:

 1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mediaș – ca membru în Grupul de Acțiune Locală ZUM Mediaș
 2. Parteneriate între UAT Municipiul Mediaș – membru în Grupul de Acțiune Locală ZUM Mediaș și lider de parteneriat – și furnizori de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare– pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (în cazul centrelor comunitare integrate – CCI medico-sociale)
 3. Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfaășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport

Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

 • GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL ZUM MEDIAȘ în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC
 • Anexa 1 – Formularul Fișei de proiect
 • Anexa 1.1 – Declarația de eligibilitate
 • Anexa 1.2 – Declarația de angajament
 • Anexa 1.3 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Anexa 2 – Grila de verificare administrativă și a eligibilității fișei de proiect
 • Anexa 3 – Grila de verificare tehnică și financiară a fișei de proiect

 

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email office@galmedias.ro

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.galmedias.ro pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.

 

Ghidul Solicitantului_POR_rev 5.11.2019

Anunt lansare apel POR_rev 5.11.2019

Corrigendum nr.1-04.11.2019 la Ghid POR

Ghidul Solicitantului POR lansat 16.10.2019

Anexa 1 – Formularul fisei de proiectr

Anexa 1.1 – Declaratia de eligibilitate

Anexa 1.2 – Declaratia de angajament

Anexa 1.3 – Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 2 – Grila de verificare administrativa si a eligibilitatii fisei de proiect

Anexa 3 – Grila de verificare tehnica si financiara a fisei de proiect

Ghidul POR OS 9.1

Ghidul POR – Conditii generale de accesare a fondurilor

Ultima actualizare: 8 noiembrie 2019