Descriere teritoriu

Teritoriul deservit de Grupul de Acțiune Locală ZUM Mediaș, respectiv teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locală, este format din 5 Zone Urbane Marginalizate (ZUM) identificate de Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România și confirmate de Studiul de Referință elaborat în cadrul proiectului.