Dezbateri

Dezbatere publică cu tema ”Principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ZUM MEDIAȘ a organizat în data de 25.10.2017, în zona str. Tineretui și str. Ciocârliei, întrunirea publică cu tema ”Principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință”.    Vezi tot articolul…

 

Dezbatere publică cu tema ”Delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distinctei ncluse în teritoriul SDL și declararea ZUM din teritoriu, precum și elaborarea Studiului de referință”

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ZUM MEDIAȘ a organizat în data de 19.09.2017, în zona Luncii și în str. Pictor Th Amann (în zona blocurilor cu locuințe sociale), întrunirea publică cu tema ”Delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse in teritoriul SDL si declararea ZUM din teritoriu, precum si elaborarea Studiului de referință”  Vezi tot articolul…