Monthly Archives: noiembrie 2017

Lună: noiembrie 2017 Dezbatere publică cu tema “Principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință”

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ZUM MEDIAȘ a organizat în data de 25.10.2017, în zona str. Tineretui și str. Ciocârliei, întrunirea publică cu tema ”Principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință”. La acest eveniment au participat 59 reprezentanți ai comunității locale din care

View Article...

Lună: noiembrie 2017 Dezbatere publică cu tema ”Delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul SDL și declararea ZUM din teritoriu, precum și elaborarea Studiului de referință”

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ZUM MEDIAȘ a organizat în data de 19.09.2017, în zona Luncii și în str. Pictor Th Amann (în zona blocurilor cu locuințe sociale), întrunirea publică cu tema ”Delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse in teritoriul SDL si declararea ZUM din teritoriu, precum si elaborarea Studiului de referință” La acest eveniment au participat 56 reprezentanti ai comunității

View Article...

Lună: noiembrie 2017 Curs Dezvoltare durabilă

În perioada 19 – 20 octombrie 2017 s-a desfășurat cursul cu tema ”Dezvoltare durabilă”. Scopul sesiunii de instruire a fost de a contribui la: • deprinderea de noi cunostințe care să ajute în activitatea curentă; • îmbunățățirea calității serviciilor oferite către populație; • creșterea capacității de a stimula devoltarea locală; • implicarea comunității în dezvoltarea economico – socială locală; •

View Article...